Jumaat, 26 Ogos 2011

Bahasa Melayu Brunei

Bahasa Melayu Brunei adalah bahasa komunikasi utama penduduk di Negara Brunei Darussalam, Wilayah Persekutuan Labuan, Daerah Limbang dan Lawas di Sarawak dan Daerah Sipitang di Sabah. Bahasa ini mempunyai beberapa perbezaan berbanding Bahasa Melayu baku.

SEBUTAN VOKAL

Bahasa Melayu Brunei mempunyai pertukaran bunyi vokal daripada Bahasa Melayu Baku. Antaranya ialah bunyi /ə/ akan ditukar menjadi bunyi /a/. Sila lihat contoh perkataan di bawah:
 • Besar=basar
 • Keras=karas
 • Beras=baras
Vokal 'o' ditukar menjadi 'u' seperti perkataan di bawah:
 • Boleh=bulih
 • Tolong=tulung
 • Kotak=kutak
Apabila sesuatu perkataan diakhiri dengan huruf vokal, maka huruf vokal itu hendaklah disebut seperti di bawah:
 • Kita hendaklah disebut kita'
 • Lawa hendaklah disebut lawa'
 • Buku hendaklah disebut buku'
 • Kari hendaklah disebut kari'
Sebutan di atas ini mempunyai persamaan dengan Dialek Sarawak.
Bunyi /r/ pada perkataan (contohnya "pagar") adalah jelas (kecuali dialek Kampung Air dan dialek Kadayan).

KATA GANTI DIRI

Berikut adalah kata ganti diri yang digunakan dalam perbualan seharian:
 • Aku — Kata ganti diri 'aku' adalah sesuai digunakan untuk berbicara dengan individu yang lebih tua seperti ibu bapa kerana perkataan aku tidak dikategorikan sebagai bahasa yang kasar dalam dialek Brunei.
 • Kita — Bersamaan dengan maksud "awak" di dalam bahasa Melayu baku. Ia adalah bahasa yang sopan dan digunakan untuk orang yang lebih tua.
 • Kau (disebut 'kawu') — Digunakan apabila berbicara dengan orang yang lebih muda atau sebaya.
 • Mereka = Bisdurang

PERKATAAN ASAS
Perkataan-perkataan berikut adalah perkataan yang sering digunakan dalam komunikasi seharian:
 • Tidak/tak — inda
 • Ya — awu
 • Kalau — mun
 • Nanti — karang
 • Sangat — luan
 • Ini — ani
 • Itu — atu
 • Sekejap — sekajap
 • Lama — batah
 • Inilah — anitah
 • Itulah — atutah
 • Lah — tah
 • Air — aing
 • Besar — basar
 • Kecil — damit
 • Kerja — keraja
 • Datuk — nini laki
 • Nenek — nini bini
 • Ayah — babah/bapa/papa
 • Ibu - emak/babu/mama
 • Moyang — datu
 • Lelaki — laki-laki
 • Perempuan — bini-bini
Penutur Bahasa Melayu Brunei juga mengekalkan elemen bahasa Melayu Lama dan elemen klasik dalam kebanyakan perkataan:
 • Betul — banar (benar)
 • Tipu — dusta/kelakar/eksen
 • Dahaga — karing lihir (kering leher)
 • Mengantuk — kalat mata (kelat mata)
 • Rosak — binasa
 • Susah — payah
 • Juga — jua
 • Tua — tua
 • Bilik mandi — kamar mandi
 • Sedap — nyaman
 • Panas — angat
 • Ketawa — tatawa (tertawa)
 • Dia - Ia
 • Tak payah — inda usah (tak usah)
 • Teringat - takanang (terkenang)
 • Jatuh — gugur
 • Koyak — carik
 • Pokok — puhun (pohon)
 • Cuci — basuh
 • Dekat — hampir
 • Ke sini — ke mari
 • Kalah — alah
 • Terjatuh - tegugur jatuh terlentang - taburanga bara api - tetungut

sumber dipercayai :  wikipedia


suara admin :
...bahasa Melayu Brunei merupakan bahasa rasmi penduduk Kuala Lawas kerana hampir semua penduduk adalah berbangsa Melayu Brunei.  Walaupun memiliki kewarganegaraan Malaysia, namun masyarakat Kuala Lawas lebih kepada kebudayaan dan gaya hidup Brunei kerana asal-usul penduduk yang ramai berasal dari Brunei.

BERBUKA PUASA BERSAMA AJK PEWARIS DI HOTEL SRI MALAYSIA


GOTONG-ROYONG MEMBERSIH KUBUR PULAU SARI ANJURAN PEWARIS


MESYUARAT AJK PROTEM PERSATUAN MELAYU KUALA LAWAS (PEWARIS)